EN
contact

Konzultace v oblasti společenské odpovědnosti

Home office

100% recyklace

Zkuste nechat pracovat své zaměstnance z domova. Nejenom, že to přináší úsporů nákladů, ale také to pomáhá zlepšit životní prostředí a přispívá to k vyrovnanému životnímu stylu zaměstnanců samotných. Říkáte si jak? Představte si, jaké množství automobilů, vlaků a autobusů je potřeba, aby se lidé každý den dostali do práce, kolik energie je proto spotřebováno a kolik škodlivých emisí tyto dopravní prostředky vyprodukují. Obrovské množství energie je také každý den spotřebováno pro provoz a údržbu kanceláří a administrativních center. Uvědomte si, kolik zbytečného času lidé stráví každodenním cestováním do zaměstnání. Třeba by řada z nich zůstala raději doma s rodinou a relaxovala. Rozhodnutí o přesunutí zaměstnanců na práci z domova musí být podpořeno činností změnového managementu. Práce z domova musí být zajištěna odpovídající infrastrukturou, např. telefony, internetovým připojením, intranetem a dalšími systémy společnosti. Práce z domova představuje také změnu pracovních zvyklostí. Zaměstnanci pro takovou práci musí být jednoznačně více zaměřeni na výsledky. Management společnosti musí být schopen také zaměstnance efektivně kontrolovat. Také sociální interakce je důležitá. Zaměstnanci pracující z domova nesmí mít pocit odtržení od společnosti, stále musí být v kontaktu s ostatními spolupracovníky. Nechat pracovat své zaměstnance z domova není jednoduché, jak by se na první pohled zdálo. My jsme zde proto, abychom Vám v tomto směru pomohli.

Sbalit vše | Rozbalit vše

Green sourcing

Je možné, aby společensky odpovědná společnost využívala levné dětské pracovní síly? Může společnost spolupracovat s dodavateli, kteří ničí cenné lesy jen proto, aby jejich kanceláře byly vybaveny nejlepším drahým nábytkem? Nebo může snad společnost nakupovat u subdodavatelů, kteří produkují velké znečištění? Jistě že ne. Ale jak to navléci? Odpovědí v rámci transformačního procesu je „green sourcing“. Je důležité zapracovat do vztahů s dodavateli jeden nový prvek. Nejen nejlepší cena, kvalita či spolehlivost, ale také kontrola nad sociální odpovědností dodavatelů je důležitá a měla by být reflektována v každém okamžiku Vašeho nákupního procesu.

Green process

Transformace procesů může nejen ušetřit náklady, ale také snížit stopu ekologické zátěže, kterou za sebou společnost zanechá. Je Vaše společnost například schopná omezit plýtvání kancelářských potřeb, papíru, cestování zaměstnanců nebo kancelářských prostor aniž by to poznamenalo výkonnost společnosti? Tuto otázku dokáže zodpovědět a následně uskutečnit změnový management zaměřený na „green process“.

Zaměstnanecké programy

Posuzuje Vaše společnost míru spokojenosti zaměstnanců v jejich pracovním prostředí? A je pracovní prostředí ve Vaší společnosti neustále zlepšováno? A co společenské ovzduší nebo možnost kvalitního stravování ve Vaší společnosti? Staráte se o zdravý životní styl svých zaměstnanců? Je možné omezit stresové situace? Existuje mnoho příležitostí, jak zlepšit pracovní prostředí ve Vaší společnosti a učinit tak Vaše zaměstnance spokojenější a tudíž výkonnější. Pomůžeme Vám připravit a realizovat podobné zaměstnanecké programy.

Alternativní zdroje energie

Přemýšleli jste o tom, jak energeticky náročné jsou kanceláře, sklady a provozovny Vaší společnosti? V rámci transformačních procesů Vaše společnost může instalovat a používat úsporná elektrická zařízení a kancelářskou techniku, zateplit provozy a budovy, instalovat šetrné vytápěcí technologie a využívat alternativní zdroje energie, které šetří Vaše náklady a životní prostředí. Jsme připraveni pomoci Vám zrealizovat maximální využití alternativních zdrojů energie ve Vaší společnosti.