EN
contact

Změnový management

Efektivní komunikace
změny

I pozitivní organizační změny mohou být vnímány negativně. Zaměstnanci obvykle pracují v komfortní uzavřené bublině a jakákoliv změna přináší z jejich strany strach z neznámého. Zaměstnanci tak velmi bojují za to, aby bylo zachováno pro ně známě a bezpečné prostředí. Změnový management pomáhá zaměstnancům přenést se přes organizační změny a zaujmout novou bezpečnou pozici.

Sbalit vše | Rozbalit vše

Posouzení vlivu změn

Tato činnost probíhá v úzké kooperaci s klientem a spočívá ve shromažďování informací na rozdílné úrovni a přípravu konečného výstupu. Obvyklými výstupy jsou:

  • Dopad změn na jednotlivé (zájmové) skupiny zaměstnanců uvnitř organizace,
  • určení garantů, zájmových skupin, klíčových hráčů, hlavních odpůrců změn a dalších skupin, klíčových pro organizační změny,
  • klíčové faktory úspěchu prováděných změn.

Pokud jsou organizační změny součástí jiného projektu, může být revize přijetí změn zakomponována do posouzení projektových rizik.

Nová organizační podoba

Nová organizační podoba je definována v případě, že existuje potřeba nastavení nové organizační hierarchie, dochází k fúzím organizací, outsourcingu části organizace, atd. Obvyklými výstupy jsou:

  • Nová manažerská struktura,
  • definice nových funkcí a zodpovědností,
  • nové procesy.

Nová organizační podoba může být připravena samostatně i jako součást plánu organizačních změn.

Plán organizačních změn

Plán vychází z revize přijetí změn a stanoví postupy spolupráce různých skupin v organizaci v průběhu zavádění změn. Pokud jsou organizační změny součástí jiného projektu, je pán organizačních změn obvyklou součástí nastavení a návrhu projektu.

Podpora organizačních změn

Podpora organizačních změn je poskytována s cílem přijmout efektivní zavedení změn dle Plánu organizačních změn. Pokud jsou organizační změny součástí jiného projektu, podpora organizačních změn může být poskytována paralelně s projektovým managementem or hodnocením projektu.