EN
contact

Management outsourcing

Peer-to-peer review s nadřízeným

Někdy neodpovídá plat a benefity manažerů, zaměstnaných na hlavní pracovní poměr, dosaženým výsledkům. Přemýšleli jste někdy nad tím, že byste si najali kvalifikovaného odborníka, například na úspěšné překonání stávající obtížné situace ve společnosti nebo na zvláštní, neobvyklý projekt? A co si třeba najmout experta na kontrolu a efektivitu práce vlastních zaměstnanců a jejich projektů? Outsourcovaní manažeři mají své výhody – například netouží po budování své kariéry ve Vaší společnosti, ale chtějí na základě jasně definovaných cílů dosáhnout konkrétních výsledků pro Vás prospěch. Je pravděpodobné, že takovýto manažer Vám nabídne větší kvalitu, kterou ve svém týmu pracovníků nedisponujete, a především pro Vás dosáhne lepších výsledků, obvykle za lepší cenu.

Sbalit vše | Rozbalit vše

Externí management

Externí management funkčně pokrývá činnost interního managementu ve společnosti a jeho úkolem je zajišťovat vytyčené cíle do té doby, než není tato funkce pokryta z vlastních zdrojů společnosti.

Managementové poradenství

Managementové poradenství poskytuje vnější nezávislý pohled na situaci v pracovním týmu, v oddělení společnosti nebo v celé organizace v souvislosti s plněním vytyčených cílů. Managementové poradenství lze také využít při testování nového pracovníka (managera), kterého je nutné prověřit v rámci jeho nové funkce. Managementové poradenství lze kombinovat s reprezentačním managementem.

Reprezentační management

V rámci reprezentačního managementu jsou poskytovány služby odborníka, který je detailně obeznámen se situací na místní úrovni a který v tomto případě nahrazuje interní pozici Country managera. Jeho úkolem je reprezentovat společnost a poskytovat organizační podporu během vyjednávání s vrcholnými představiteli oblasti, dodavateli, zákazníky, atd. Tato služba je vhodná zejména pro nově založená lokální zastoupení, neboť umožňují rychlejší návratnost investice. Reprezentační management může být kombinován se službami managementového poradenství.

Krizový management

Může se stát, že výkonnost společnosti není dostačující a je nutné v krátké době dosáhnout nových cílů, které by výkonnost pozvedly. Management odpovídající za kontrolu operací ve společnosti není vždy plně schopný provést nutné změny a přijmout rozhodnutí snižující náklady. Externí krizový management v takovém případě pomáhá společnosti navrhnout a realizovat krizový plán, který společnosti navrátí odpovídající výkonnost a zisk./p>