EN
contact

Úspora nákladů

66,67% úspora v dopravě

Všimli jste si někdy, že společnosti či organizace s více než stovkou bílých límečků nejsou tak úspěšné v porovnání s těmi, které jich zaměstnávají méně? Tito zaměstnanci totiž tráví většinu času zpracováním vnitřní administrativy, konferenčními hovory, schůzkami, přípravou a prezentací zbytečných interních reportů a také soupeřením mezi jednotlivými odděleními společnosti. Takováto společnost či organizace pak stále více, rok co rok, marní svou pracovní dobu a své zdroje bez jakéhokoliv jasného výsledku.

Sbalit vše | Rozbalit vše

Identifikace oblastí úspor

Při identifikaci oblastí úspor provádíme analýzu příležitostí, která zjišťuje kde a jak může společnost či organizace snížit své výdaje a zefektivnit tak svůj chod. Možnosti úsporných opatření jsou hledány také za pomoci srovnání se zavedenými postupy v příbuzných odvětvích. Hlavními oblastmi úspor jsou:

  • Snížení výdajů a optimalizace celého nákupního cyklu v organizaci,
  • optimalizace vnitřních procesů a reorganizace, včetně redukce nákladů na jednoho pracovníka a nastavení optimální hladiny platů a mezd,
  • implementace nových nástrojů podporujících růst produktivity,
  • zdokonalení vyjednávání s dodavateli, včetně použití elektronických aukcí.

Identifikace oblastí úspor může být provázena také posouzením vlivu změn, která zhodnotí míru rezistence přijetí úsporných opatření v organizaci. Do této fáze může být také začleněn zhodnocení návratnosti investic projektu, včetně posouzení projektových rizik, které umožní nastavení projektového plánu a konkrétní vyjádření přínosu projektu realizace úsporných opatření.

Realizace úsporných opatření

Při realizaci úsporných opatření jsou identifikované příležitosti dle nastaveného projektového plánu převáděny do praxe. V rámci realizace jsou využity standardní postupy projektového řízení.

Rezistence a odpor při přijímání úsporných opatření je v organizaci obvykle vysoká. Aby realizace úsporných opatření proběhla hladce a bylo dosaženo dobrých výsledků, je možné paralelně využít změnový management.

Elektronické aukce

Efektivním a silným nástrojem pro snížení nákladů jsou elektronické aukce. Při správném použití umožňují dosáhnout mnohem větších úspor než standardní „papírová“ výběrová řízení. Nabízíme know-how v oblasti celého procesu výběru dodavatele zakončeného elektronickou aukcí. Také nabízíme vlastní hostované řešení elektronických aukcí na www.axaukce.cz , které lze okamžitě použít bez jakékoliv instalace na straně zákazníka a jeho potenciálních dodavatelů.